logo

logo

1999年6月9日星期三

城門河隨想曲

城門河隨想曲

日期:1999年6月13日
時間:晚上八時正
地點:沙田大會堂演奏廳

城的隨想:
    The Holy City
    楓橋夜泊
    Londonerry Air
   長城謠
    天空之城
    Babylon
門的隨想:
    Lift up your Heads, O ye Gates
    Fling wide the Gates
    Hark, hark the Lark
    陽關三疊
    婁山關
河的隨想:
    大江東去
    黃水謠
    Deep River
    Shenandoah
    The Babylone's Wave
    At the River
城門河隨想曲(首演)


沒有留言:

發佈留言